Hygge Hus Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja działalności Hygge Hus związana z wdrożeniem modelu biznesowego na rynkach duńskim i norweskim”.

Celem projektu jest rozszerzenie procesów internacjonalizacji w przedsiębiorstwie, co będzie miało swój wymierny wyraz w wejściu na nowy rynek duński i norweski, uzyskaniu oraz systematycznym zwiększaniu przychodów ze sprzedaży eksportowej, pozyskaniu partnerów biznesowych oraz promocji marki Beneficjenta na rynkach docelowych.

Koszt kwalifikowalny: 471 350,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 400 647,50 PLN