Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

366 994 221
Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 20 lok. 19
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000715567, posiadającą NIP 542-329-47-67

Write to us

    Attach the file